2013-10-04

Ebscohost Veri Tabanları Deneme ErişimiAşağıda isimleri verilen 30 adet Ebscohost Veri Tabanı 30 Kasım 2013 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

EBSCO eBook Academic Collection ( Tüm Disiplinler)

117,000'den fazla tam metin elektronik kitabin yer aldığı multidisipliner araştırma veri tabanı

CINAHL Complete (Hemşirelik Bolumu)

Hemşirelik ve hasta bakimi ile ilgili temel danışma kaynağı olan CINAHL indeksinin,  1,300'den fazla

Education Source (Eğitim Fakültesi)

Eğitim Bilimleri alanında yayın yapan 1,700'den fazla akademik derginin, tam metin yer aldığı veri tabanı

Applied Science & Technology Source (Mühendislik ve Fen Fakülteleri)

Uygulamalı bilimler ve teknoloji konusunda 1,400'den fazla tam metin akademik derginin yer aldığı danışma kaynağı

Engineering Source (Mühendislik Fakültesi)

2,000'den fazla mühendislik ile ilgili sureli yayının olduğu tam metin veri tabanı

Humanities Source (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri)

Beşeri Bilimler alanında 1,400'den fazla tam metin derginin olduğu veri tabanı

SocINDEX with Full Text (Sosyoloji Bolumu)

Sosyoloji alanında en geniş kapsamlı indeks olan SocINDEX'in 860'dan fazla çekirdek Sosyoloji dergisi ile tam metin olarak zenginleştirildiği temel danışma kaynağı

Political Science Complete ( Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 620'den fazla derginin indekslendiği, 500'den fazlasının tam metin olduğu bütünleşik kaynak

MEDLINE Complete (TIP Fakültesi)

PubMed'in MEDLINE veri tabanının içeriğindeki 2,000'den fazla derginin tam metin olduğu en geniş kapsamlı tam metin TIP veri tabanı

SportDISCUS with Full Text ( Beden Eğitimi ve Spor Okulları)

Beden Eğitimi ve Spor Hekimliği konusunda 530'dan fazla tam metin derginin yer aldığı bu alandaki tek indeks. Temel danışma kaynağıdır.

Legal Source ( Hukuk Fakültesi)

Hukuk alanında 880'den fazla tam metin dergi sunan, en geniş kapsamlı akademik kaynak

Communication & Mass Media Complete (İletişim Fakültesi)

Kitle iletişimi ve İletişim alanlarında 620'den fazla tam metin dergiyi, iki farklı indeksin bileşiminde sunan tam metin kaynak

Arab e-Marefa (Arapça Eğitim Verilen Tüm Bolümler)

Arapça yayımlanan 900'den fazla akademik sureli yayının indekslendiği, 70,000'den fazla tam metin makalenin olduğu, orta doğuya özel bir tam metin veri tabanı

Textile Technology Complete(Tekstil Mühendisliği)

Tekstil üretimi ve mühendisliği ile 470'den fazla derginin indekslendiği ve 50 tam metin akademik dergi ile 50 tam metin kitabin olduğu danışma kaynağı

EconLit with Full Text (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Amerikan Ekonomi Derneği’nin İktisat indeksi EconLit'in içerisinde yer alan 600'den fazla derginin tam metin olduğu temel danışma kaynağı

Dentistry & Oral Science Source (Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği konusunda tek tam metin kaynak, 200'den fazla tam metin Diş Hekimliği dergisi

eBook Business Collection (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sadece İşletme ve bağlı disiplinlerde yayımlanan kitapların yer aldığı özel elektronik kitap veri tabanı

Film & Television Literature Index with Full Text ( Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sinema ve televizyon hakkında yayın yapan dergilerin indekslendiği ve 200'den fazlasının tam metin erişilebildiği konuya özel kaynak

Hospitality & Tourism Complete ( Turizm ve Otelcilik Bolum/Okulları)

Turizm ve otelcilik alanında 1930'dan günümüze 830'dan fazla derginin tam metin sunulduğu temel danışma kaynağı

Central & Eastern European Academic Source

Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye’den akademik dergilerin yer aldığı bölgeye özel tam metin veri tabanı

Literary Reference Center Plus ( İngilizce Eğitim Verilen Tüm Bolümler)

İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında düzenlenmiş, en geniş kapsamlı tam metin kaynak. 700'den fazla dergi, 833,000'den fazla kitap özeti, 127,000'den fazla klasik ve modern şiir metni, 9,800'den fazla yazar röportajı, 31,000'den fazla klasik ve modern kısa hikâye, 92,000'den fazla edebi eleştiri yazısı, 8,235 adet klasik roman...

Art Source ( Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri)

Sanat ve Mimarlık alanında 640'dan fazla tam metin dergi, 220'den fazla tam metin kitap sunan disipline özel tam metin veri tabanı

INSPEC (Mühendislik ve Fen Fakülteleri)

Eski adiyle Physics Abstracts olan, dünyanın en geniş kapsamlı uygulamalı bilimler indeksi. Institute of Engineering & Technology tarafından oluşturulan bu kaynakta 5,000'den fazla dergi sürekli izlenir ve toplamda 13 milyondan fazla bibliyografik kayıt vardır.

World Politics Review ( Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler)

World Politics Review veri tabanı, dış politika uzmanları ve uluslararası politika ve dışişleri alanlarına profesyonel anlamda ilgisi olan araştırmacılar için günlük, online yayın yapan önemli bir kaynaktır. World Politics Review veri tabanının orijinal içeriği, uluslararası ilişkiler ve politika konusundaki gazeteciler, araştırma kuruluşları, akademisyenler, dış isleri profesyonelleri vb. kurum ve kuruluşlardan tema-konulu uzmanları da içeren, dünya çapında 400'den fazla katılımcı ve yazarın oluşturduğu bir iletişim ağı tarafından kaleme alınmaktadır

Chemical Hazard Information Library ( Kimya Mühendisliği)

Çevreye ve insana zararlı kimyasallar ile ilgili tüm gerekli dokuman ve raporların yer aldığı veri tabanı

Energy & Power Source (Mühendislik Fakültesi)

Enerji Üretimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yöntemleri ve Fosil Yakıt Teknolojileri konusunda yayın yapan 5200'den fazla akademik derginin indekslendiği ve 300'e yakının tam metin yer aldığı veri tabanı

Nursing Reference Center ( Hemşirelik Bolumu)

Kanıta dayalı, hasta başı bakimi için tasarlanmış, hemşirelik araştırmacıları ve hasta bakimi ile ilgili çalışan profesyonellerin temel danışma kaynağı. Eğitim materyalleri, hastalık bazlı bakim için dikkat edilmesi gereken hususları anlatan materyaller gibi birçok önemli bilgiyi içerir

Historical Abstracts with Full Text ( Tarih Bolumu)

Tarih ile ilgili uluslararası olan temel danışma kaynağı Historical Abstracts'in tam metin 380 dergi ve 140 kitapla zenginleştirilmiş halidir.

Poetry & Short Story Reference Center (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

İngilizce dilinde yazılmış, klasik ve modern türde, 700,000'den fazla tam metin şiir ve 51,000'den fazla tam metin kısa hikâye içeren; ayrıca 2,300'den fazla "Şairin Kendi Sesinden" videosu olan veri tabanıdır. Destekleyici materyal olarak da şiir ile ilgili 542 elektronik kitap ve The Poetry Foundation tarafından hazırlanan 20 derslik şiir analizleri metni yer alır.

Erişim adresine veritabanları linkinden deneme erişimlerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.