2018 YILI KİTAP İSTEKLERİ

       Üniversitemiz akademik personelimizin ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin daha çok yayınla desteklenmesi amacıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi için 2018 yılı kitap alımı yapılacaktır. Bu alıma esas olmak üzere akademik personelimiz gereksinim duyduğu kitaplar için istekte bulunabileceklerdir.

       Kitap isteklerinizi aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak, Excel formatında doldurup yayın listesini CD ortamında ve çıktısını alarak bağlı bulunduğunuz Dekanlık, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlükleri, Daire Başkanlıklarınca onaylandıktan sonra üst yazı ve Rektörlük kanalı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza 16 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırmanız gerekmektedir. Bu tarihe kadar iletilen formlardaki öncelik sırasına göre yazılan kitap istekleri, bütçe imkanları dahilinde ilk sıradan başlamak üzere kitap alım listelerimize eklenecektir.

KRİTERLER:

  1. İstekte bulunmadan önce yayının Merkez Kütüphanede mevcut olup olmadığını Merkez Kütüphane web sayfasında bulunan Katalog Tarama linkinden tarayınız.
  2. Kitap isteklerini öncelik sırası ile yazınız.(Kitap Alım Listeleri her bölüm için ilk sıradan başlayarak bütçe dahilinde oluşturulacaktır).
  3. Yayın bilgilerini (Özellikle İSBN numaralarını) doğru ve eksiksiz yazınız.
  4. Tüm yayın istekleri mevcut bütçe dahilinde yerine getirilmeye çalışılacaktır.
  5. Kitap istek formalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
  6. İstek formları 20 kitap olarak ayarlanmıştır. Taleplerinizin 20 kitabı aşması durumunda aşağıdaki linklerden yeni form indirerek devam edebilirsiniz. Öncelik sırası önemli olduğundan devam etmiş olduğunuz forma 2,3,4,… şeklinde numara vermeniz gerekmektedir.