2016-01-19

2016 Yılı Akademik Veri Tabanları2016 Yılı veri tabanı aboneliklerinin belirlenmesi amacıyla, 17.12.2015 tarihinde Kütüphane Kaynak Geliştirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda mevcut veri tabanlarının kullanım istatistikleri detaylı şekilde incelenmiş ve 2016 yılında üniversitemizin ihtiyacı olan veri tabanları belirlenmiştir. Komisyon tarafından belirlenen veri tabanlarının abonelikleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu veri tabanlarıyla 130.000’den fazla elektronik kitap, 40.000’den fazla elektronik dergi, milyonlarca tez ve makale kütüphane web sayfasında tüm akademik personel ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

ABONELİK YOLUYLA SAĞLANAN VERİ TABANLARI

Wiley Online Library

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji alanlarında Wiley-Blackwell tarafından yayımlanan 1.392 tam metin dergiye genel olarak 1997'den günümüze erişim sağlar.

Ebrary Academic Complete

                16 koleksiyonalanında  (Antropoloji ve Sosyoloji, İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Egitim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih ve Politik Bilimler, Beşeri Bilimler, Dil, Edebiyat ve Dilbilim, Hukuk, Uluslar arası İlişkiler ve Kamu Politikası, Yaşam Bilimleri, Tip, Hemşirelik ve Yardımcı Sağlık Bilimleri, Doğa Bilimleri, Psikoloji, Din, Felsefe) 120.000’den fazla elektronik kitaba erişim sağlayan veri tabanı.

Hiperkitap

Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 10000 Türkçe  kitabı bulunmaktadır.

JSTOR         
        Antropoloji, Tarih Bilimi Arkeoloji, Dil Ekoloji, Edebiyat Amerika ve Afrika Çalışmaları, Latin Amerika Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Felsefe, Bitki Bilimi, Siyaset Bilimleri, İşletme, Nüfus Etütleri, Orta Doğu Çalışmaları, Sosyoloji, Maliye, Coğrafya, Eğitim, İstatistik, Fen Bilimleri, Matematik konularında uluslararası düzeyde yayınlanmış 359 hakemli dergiyi kapsamaktadır. Derginin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir.

Clinical Key

Elsevier Clinical Key, Elsevier’in tüm tıbbi ve cerrahi içeriğini – 1100’den fazla kitap, 500’den fazla en saygın dergi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu – bir araya getirerek ve uygulama rehberleri, hastaları eğitici broşürler ve MEDLINE’ın tamamı gibi diğer değerli içerikle birleştirerek gerçekleştirmektedir.  Elsevier Clinical Key, bir klinik bilgi arama motorundan ya da size tek türde bilgi sunan bir hasta bası aracından fazlasıdır. Bu, tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış ilk akıllı klinik bilgi motorudur.

ProQuest Dissertations and Thesis

Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal Bilimler, İletişim ve Sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve master tezlerini kapsamaktadır. 1743’ten günümüze web üzerinden 1,5 milyonun üzerinde Tam Metin (Full Text) olmak üzere toplam 3 milyonun doktora ve mastır tezlerine erişim imkanı sağlar. Her yıl 700’den fazla önde gelen uluslararası üniversite ve araştırma kuruluşuna ait 15.000 yeni tez eklenmektedir. Tezler Adobe Acrobat PDF formatında dijital ortama aktarılmaktadır.

ProQuest Agriculture Journals

ProQuest Agriculture Journals, Kuzey Amerika'da yayımlanan önde gelen tarım dergilerini içerir. Veritabanı yaklaşık 300 yayından oluşur ve bunların çoğunun tam metni bulunmaktadır. ProQuest Agriculture Journals tarımla ilgili çok çeşitli konuları kapsar(Hayvan bilimleri ve veterinerlik bilimleri,Bitki bilimleri,Ormancılık,Su kültürü ve balıkçılık,Çiftçilik ve çiftçilik sistemleri,Tarım ekonomisi,Gıda ve insan beslenmesi). ProQuest Agriculture Journals veritabanı Agricultural Research, Forest Products Journal, Journal of Animal Science, Journal of Soil and Water Conservation ve Plant Physiology gibi dergilerin tüm metinlerini ve ayrıca resimlerini sunar.

SUMMON Arama Motoru

Kütüphanemizin erişiminin bulunduğu tüm veri tabanlarını tek bir yerden arama yapabileceğiniz gelişmiş bir arama motorudur. http://kutuphane.nku.edu.tr ana sayfamıza girdiğinizde bu arama kutusunu görebilirsiniz. ,

AATCC

Tekstil Standartlarını içermektedir. IHS Standarts expert arayüzü içerisinden sağlanan 370 adet standart geliştirme organizasyondan (ISO, ASTM, ASME, ASCE, BSI, DIN, AATCC vb. ) bir tanesidir. AATCC ((American Association of Textile Chemists and Colorists) Standartlarına tam metin, diğer organizasyonlarının standartlarına da özet olarak erişim sağlanabilmektedir.

Sage Premier Journals

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 824 (46'sı açık erişimli olmak üzere) dergiye 1999 dan günümüze tam metin erişim imkânı sağlar.

Nature Journals

Nature Publishing Group, küresel çapta dünyanın en önemli bilimsel ve tıbbi akademik dergi, magazin ve online veritabanları üreten  yayınevlerinden birisidir. NPG’nin en önemli yayını olan Nature 1869’dan beri yayınlanmakta olan multidisipliner haftalık bir dergidir. Aynı zamanda NPG, Nature Research dergilerini, Nature Reviews dergilerini  ve akademik dernek yayınlarını yayınlamaktadır. Aboneliğimiz kapsamında Nature Publishing Group tarafından yayınlanmakta olan ve aşağıda isimleri listelenen 14 adet derginin tamamına ulaşabilirsiniz. Bu dergiler yayınlandıkları alanlarda etki değeri sıralamasında en yukarılarda yer alan dergilerdir. Dergiler bir çok bilimsel alanda geniş bir araştırmacı grubuna önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

 1. Nature         
 2. Nature Biotechnology             
 3. Nature Nanotechnology          
 4. Nature Protocols      
 5. Nature Reviews Cancer           
 6. Nature Reviews Urology         
 7. Nature Reviews Clinical Oncology        
 8. Nature Methods       
 9. Nature Materials       
 10. Nature Reviews Genetics        
 11. Nature Medicine      
 12. Nature Reviews Molecular Cell Biology               
 13. Nature Reviews Microbiology               
 14. Nature Reviews Immunology                 

UptoDate

UpToDate veri tabanı, 22 Uzmanlık alanında, 5700’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.000’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir.  UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay ara yüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır.  Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 

UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından birisidir, dünya çapında 158 ülkede 25. 000’den fazla hastanede, 850. 000’den fazla doktor tarafından yılda 20 milyon defadan fazla erişilen bu kaynak  daha iyi teşhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 30 ayrı çalışmada UpToDate ’in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir.

Türkiye Atıf Dizini

Sağlık profesyonellerine yönelik bir dizin olduğundan içeriğinde; tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, veterinerlik, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikoloji, sağlık bilimleri ve beden eğitimi ve spor branşlarından makaleler bulunmaktadır. Türkiye’de Yayınlanan, Sağlık Bilimleri  konusundaki 201 derginin  tam metin makalelerine 2008 den günümüze erişim sağlanmaktadır.

Üniversite içinden, ilgili fakültelerimizdeki her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak kayıt yapması gerekmektedir. Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturdukları kullanıcı adi ve şifre ile her zaman kurum içi / kurum dışı erişim sağlayabilirler.

Bioone journals

Biyoloji, biyokimya ve moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, zooloji, ekoloji, jeoloji, çevre bilimleri/mühendisliği alanlarında 179 adet dergiye erişim imkanı veren tam metin veri tabanıdır.

Science Online (AAAS)

American Association for the Advancement of Science (AAAS) tarafından 1883’ten beri yayınlanmakta olan Science Online; disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir. Science Online Veritabanı; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Tıp alanlarında tam metin makale sunmaktadır.

Ayrıca Science Online üzerinden, Science Signaling (SIG) ve Science Translational Medicine (STM) dergilerine de tam metin erişim sağlayabilirsiniz.

BİR VERİ TABANINA AİT OLMAYAN ELEKTRONİK DERGİ ABONELİKLERİ

 • Crop Science Journal
 • American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
 • Vector-Borne and Zoonotic Diseases
 • Foodborne Pathogens and Disease
 • Genome Research
 • Journal of the American Veterinary Medical Association
 • Veterinary Record and Veterinery Record CaseReport
 • Journal of Apicultural Research (IBRA)
 • American Bee Journal

ULAKBİM-EKUAL TARAFINDAN SAĞLANAN VERİ TABANLARI

CAB

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulur

EBSCOHOST

                Değişik konularda 4 veri tabanı içermektedir. Bunlar; 1-Academic Search Complete, 2-Business Source Complete, 3-DynaMed, 4-Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index

Söz konusu veri tabanları yaklaşık 12224 Dergi içerir.

IEEE

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb. konularda tam metin erişim vermektedir. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institution of Engineering and Technology (IET) [Eski Adı: Institute for Electrical Engineers-IEE] tarafından 1988'den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına [yaklaşık 413 dergi (journal, transaction, magazine, letter)], 1988'den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferans bildirilerıne (yaklaşık 880.000), bütün güncel IEEE Standartlarına (yaklaşık 1.800) ve1913-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makaleler içerir.

iThenticate

Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.

OVID-LWW

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biridir. Sağlık alanındaki profesyoneller ve öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri, elektronik ortamda OVID platformu aracılığı ile kullanıma sunmaktadır. Hemşirelik , Genel Tıp Konuları , Patoloji , Dermatoloji , Onkoloji , Adli Tıp , Psikiyatri , Plastik Cerrahi , Oftalmoloji , Anestezi , Nükleer Tıp , Genel Cerrahi , Nöroloji , Farmakoloji , Ortopedi , Kardiyoloji , Jinekoloji , Üroloji , Pediatri , Romatoloji , Beslenme , ...ve daha pek çok konu alanında 346 tam metin dergi içermektedir.

ScienceDirect

Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler, tıp, eczacılık, biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, genetik, kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, sanat ve beşeri bilimler, tarım, inşaat mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, malzeme bilimi, teknoloji, mühendislik, çevre bilimleri, fizik, matematik, astronomi vb. çeşitli alanlarda 2242 dergiye tam metin erişim imkanı sağlanmaktadır. Erişim yılları 1995 yılından günümüze şeklindedir.

Scopus

Atıf veri tabanı olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayri yayincidan saglanan 20.500'un üzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayın, 5.3 milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi, Medline'in %100'ünü kapsamaktadir.

Springerlink

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi koleksiyonlarını içeren toplam 2073 dergiden oluşmaktadır.

Web of Science

Web of Science, bir çok bilim dalı ve disiplinde 16.000in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. Web of Science veri tabanında konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfda bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulundugu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Atıf taramaları ISI veritabalarına özgü bir çalışmadır. Web of Science kapsamındaki atıf indeksleri şunlardan oluşmaktadır. *Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) *Social Sciences Citation Index (SSCI) *Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

Taylor and Francis

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimleri konusunda 1804 dergi içeren tam metin veri tabanı.