GENEL BİLGİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bir dairesi olarak 17/03/2006 tarihinde 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 01/03/2006 tarihli ve 5467 sayılı kanunun 1. Maddesiyle eklenen EK Madde 62 uyarınca kurulmuştur.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak çalışmalarımız 01/11/2007 tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No: 14'te bulunan ve Tekirdağ Belediyesine ait geçici binada 1 Daire Başkan Vekili ve 1 Kütüphaneci tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten sonraki faaliyetlerimiz ise Üniversitemizin Değirmenaltı mevkiindeki yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi ait Kütüphanede yaklaşık 150 M2'lik bir alanda 1 kütüphaneci tarafından sürdürülmüştür..

*  2008 yılının Ağustos ayı içerisinde Merkez Kütüphanenin adı geçen alanda kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan Kütüphane Otomasyon Sistemine geçilmesi sağlanılmış, yıl içerisinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane Yönergesini 03/03/2009 tarihinde oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

*  Merkez Kütüphanemizin 2021 yılı sonu itibarıyla toplam basılı kitap sayısı 56.844, toplam basılı süreli yayın sayısı 614, satınalınan veritabanı sayısı 18, Ulakbim tarafından ücretsiz sağlanan veritabanı sayısı 14, toplam tez sayısı 3.792, toplam üye sayısı 30.026 toplam ödünç verme sayısı 5.655, toplam görsel-işitsel materyal sayısı 849, e-dergi sayısı 44.438 satın alından/abone olunan e-kitap sayısı 280.242 ‘e ulaşmış, ziyaretçi sayısı pandemi önlemleri nedeniyle 60.000 civarında kalmıştır. 2021 Yılı içerisinde satın alma yöntemiyle 2.190 basılı, 45 adet elektronik kitap daimi koleksiyonumuza katılmıştır.

*  Kuruluş yılında 1 personel ile faaliyete başlayan birimimizde 2008 yılı sonu itibarı ile toplam 4 personel ile hizmet verilmiştir. Birime yapılan personel kazandırma çalışmaları ile 2017 yılsonu itibarı ile Başkanlığımızda 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Uzman, 1 şef, 2 Kütüphaneci, 3 Memur ve 2 Hizmetli kadrosu olmak üzere toplam 11 personel ile hizmet verilmiştir.

*  Hazırlanan internet sayfasında yapılan düzenlemelerle öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgilendirilmesi sağlanmış ve katalog tarama ile veritabanlarına uzaktan erişim hizmeti verilmeye başlanılmıştır. 2009 Yılı içerisinde ise internet sayfasında yeni düzenleme ve geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır. 2010 Mart ayında ise yenilenen içerik ve görünümüyle kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

* Bununla birlikte Merkez Kütüphanede öğrencilerimizin internetten katalog tarama ve diğer işlemleri yapabilmesi 25 adet bilgisayarla internet hizmeti verilmeye başlanılmıştır. Merkez Kütüphanemizde ayrıca fotokopi hizmeti verebilmek için 1 adet dijital fotokopi makinesi satın alınmış olup öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın hizmetine sunulmuştur.

*  2009 yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yaptırılan Merkezi Derslikler Binasında Merkez Kütüphane için ayrılan 753 m2'lik alanın modern bir kütüphane şeklinde düzenlenebilmesi için gerekli plan ve proje çalışmaları yapılmıştır. Bunun neticesinde gerekli olan donamım malzemeleri belirlenmiş ve üniversitemiz kaynakları dışında bağış ve yardım yoluyla bir düzenlemenin yapılması kesinleştirilmiştir. Bu bağlamda 2010 Ocak ve Şubat aylarında yeni binada gerekli düzenlemeler tamamlanarak Mart ayı içerisinde yeni binamıza taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

*  Kütüphane hizmetlerimiz Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri olarak ikiye ayrılır.

Teknik Hizmetler;

Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlerin tamamıdır.

*  Teknik hizmetleri oluşturan servisler:

a)Sağlama Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçmek, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek,

b)Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak,

c)Süreli Yayınlar Servisi: Süreli Yayın Koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,

d)Ciltleme ve Onarım Servisi: Bilgi kaynaklarının onarım ve ciltlenmesi işlemlerinin yapıldığı servistir.

Okuyucu Hizmetleri;

Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.

Okuyucu hizmetlerini oluşturan servisler:

a)Danışma Servisi: Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, Üniversite içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlayan servistir. Bu servis, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyuculara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bu hizmetler uzman kütüphaneciler ve diğer yetkililer tarafından yürütülür.

b)Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak-denetlemek, kütüphaneler arası ( gerekirse yurt dışından) kaynak alış-verişinde bulunmak ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.

c)Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Eğitimi destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, üretmek, çoğaltmak, temin etmek, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli servistir.