GENEL BİLGİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız Namık Kemal Üniversitesinin bir dairesi olarak 17/03/2006 tarihinde 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 01/03/2006 tarihli ve 5467 sayılı kanunun 1. Maddesiyle eklenen EK Madde 62 uyarınca kurulmuştur.

Kuruluş yılında 1 elemanı ile faaliyete başlayan birimimiz 2008 yılı sonu itibarı ile toplam 4 eleman ile hizmet vermiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak çalışmalarımız 01/11/2007 tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No: 14'te bulunan ve Tekirdağ Belediyesine ait geçici binada 1 Daire Başkan Vekili ve 1 Kütüphaneci tarafından yürütülmüştür. Bu tarihten sonraki faaliyetlerimiz ise Üniversitemizin Değirmenaltı mevkiindeki yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi ait Kütüphanede yaklaşık 150 M2'lik bir alanda 1 kütüphaneci tarafından sürdürülmüştür..

*  2008 yılının Ağustos ayı içerisinde Merkez Kütüphanenin adı geçen alanda kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan Kütüphane Otomasyon Sistemine geçilmesi sağlanılmış, yıl içerisinde Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane Yönergesini03/03/2009 tarihinde oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. hazırlanarak Üniversitemiz Senatosunun onayına sunulmuş ve yönerge

*  Merkez Kütüphanede 15/10/2008 tarihinde önce Ziraat Fakültesinden devir alınan bütün kitapların ayıklanması, tasnif edilmesi ve kataloglanmasıyla hizmete başlanılmıştır. Daha sonra yapılan girişimler sonucu bağış yoluyla bir miktar kitap temin edilmiş ve 2008 yılı Eylül ayından yılsonuna kadar yapılan ihalelerle 6.433 adet kitap satın alınarak Merkez Kütüphanenin koleksiyonuna katılmıştır. 2009 yılında ise 6.945 adedi bağış,7.885 adedi satın alma ve 408 adedi de devir yoluyla toplam 15.238 adet kitap sağlanmıştır. 2009 yılsonu itibariyle 25.256 adet kitabımız bulunmaktadır. Ayrıca basılı materyal olarak 261 adet ciltli dergi, 249 adet güncel dergi, 964 adet tez bulunmaktadır.

*  Kuruluş yılında 1 elemanı ile faaliyete başlayan birimimiz 2008 yılı sonu itibarı ile toplam 4 eleman ile hizmet vermiştir. Birime yapılan personel kazandırma çalışmaları neticesinde 2009 yılsonu itibarı ile personel durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

*  Hazırlanan internet sayfasında yapılan düzenlemelerle öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgilendirilmesi sağlanmış ve katalog tarama ile veritabanlarına uzaktan erişim hizmeti verilmeye başlanılmıştır. 2009 Yılı içerisinde ise internet sayfasında yeni düzenleme ve geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır. 2010 Mart ayında ise yenilenen içerik ve görünümüyle kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

 

Daire Başkanı

1

Şube Müdürü

1

Kütüphaneci

2

Memur

1

Hizmetli

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bununla birlikte Merkez Kütüphanede öğrencilerimizin internetten katalog tarama ve diğer işlemleri yapabilmesi 25 adet bilgisayarla internet hizmeti verilmeye başlanılmıştır. Merkez Kütüphanemizde ayrıca fotokopi hizmeti verebilmek için 1 adet dijital fotokopi makinesi satın alınmış olup öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızın hizmetine sunulmuştur.

*  2009 yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yaptırılan Merkezi Derslikler Binasında Merkez Kütüphane için ayrılan 753 M2?lik alanın modern bir kütüphane şeklinde düzenlenebilmesi için gerekli plan ve proje çalışmaları yapılmıştır. Bunun neticesinde gerekli olan donamım malzemeleri belirlenmiş ve üniversitemiz kaynakları dışında bağış ve yardım yoluyla bir düzenlemenin yapılması kesinleştirilmiştir. Bu bağlamda 2010 Ocak ve Şubat aylarında yeni binada gerekli düzenlemeler tamamlanarak Mart ayı içerisinde yeni binamıza taşınma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

*  Kütüphane hizmetlerimiz ?Teknik Hizmetler? ve ?Okuyucu Hizmetleri? olarak ikiye ayrılır.

Teknik Hizmetler;

Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlerin tamamıdır.

*  Teknik hizmetleri oluşturan servisler:

a)Sağlama Servisi: Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçmek, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek,

b)Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak,

c)Süreli Yayınlar Servisi: Süreli Yayın Koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek için seçim, satın alma, bağış ve değişim yoluyla yayın sağlamak ve bunları belli bir düzen içinde kullanıma sunmak,

d)Ciltleme ve Onarım Servisi: Bilgi kaynaklarının onarım ve ciltlenmesi işlemlerinin yapıldığı servistir.

Okuyucu Hizmetleri;

Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.

Okuyucu hizmetlerini oluşturan servisler:

a)Danışma Servisi: Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, Üniversite içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlayan servistir. Bu servis, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve bibliyografya taramaları yapmak, yeni çıkan yayınları okuyuculara duyurmak ve enformasyon hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Bu hizmetler uzman kütüphaneciler ve diğer yetkililer tarafından yürütülür.

b)Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak-denetlemek, kütüphaneler arası ( gerekirse yurt dışından) kaynak alış-verişinde bulunmak ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.

c)Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Eğitimi destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, üretmek, çoğaltmak, temin etmek, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli servistir.