İŞ AKIŞLARI
İş Akış No İş Akış Süreci
İ.A.Y.036. Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci
İ.A.Y.037. Açık İhale İş Akış Süreci
İ.A.Y.038. Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci
İ.A.Y.039. Doğrudan Temin 22/d İş Akış Süreci
İ.A.Y.040. Pazarlık İhalesi Usulü Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.041. Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci
İ.A.Y.042. İhale Dokümanı Şikâyet İş Akış Süreci
İ.A.Y.043. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.044. Hakediş İş Akış Süreci
İ.A.Y.046. Maaş Hazırlama İş Akış Süreci
İ.A.Y.048. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.049. Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.050. Telefon, Doğalgaz Ve Su Faturası İş Akış Süreci
İ.A.Y.051. Bağış Veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.052. Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.053. Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.054. Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.055. Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.057. Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.058. Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.059. Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.061. Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.062. Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.104. Mevcut Abone Veri Tabanları İş Akış Süreci
İ.A.Y.105. Elektronik Kaynaklar Kullanıcı Hizmetleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.106. Eğitim Ve Tanıtım Hizmetleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.107. Veritabanı Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.108. Tezlerin Kabulü İş Akış Süreci
İ.A.Y.109. Tezler Ciltleme İş Akış Süreci
İ.A.Y.110. Süreli Yayınlar-Claım İş Akış Süreci
İ.A.Y.111. Süreli Yayınlar-Ciltleme İş Akış Süreci
İ.A.Y.112. Süreli Yayınlar Abonelik İşlemleri İş Akışı
İ.A.Y.113. Ödünç Verme İş Akış Süreci
İ.A.Y.114. Yayın İade Alma İş Akış Süreci
İ.A.Y.115. Kataloglama Ve Sınıflama İş Akış Süreci
İ.A.Y.116. Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemi İş Akış Süreci
İ.A.Y.117. Koleksiyon Geliştirme-Satınalma İş Akış Süreci
İ.A.Y.118. Kütüphane Depo Sayımı Ve Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.216. İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci
İ.A.Y.217. Mal Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.218. Aylıksız İzin İş Akış Süreci
İ.A.Y.219. Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.220. Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.221. Yıllık/Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci