Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ E-KİTAPLARI

 

Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon Pratiği

Editör                 : Prof. Dr. M. İzzet TİTİZ

e-posta               : mititiz@nku.edu.tr

Yardımcı Editör : Doç.Dr. Pınar ATA

e-posta              : pinaren@gmail.com

ISBN                   : 978-605-4265-48-0