2017-01-26

2017 Yılı Veri Tabanları2017 Yılı için aşağıdaki listesi verilen veri tabanlarının abonelikleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu veri tabanlarıyla 160.000’den fazla elektronik kitap ve 40.000’den fazla elektronik dergi  kütüphane web sayfamızda tüm akademik personel ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

NOT: Tüm veri tabanı aboneliklerimizde erişim üniversitemiz IP’leri üzerinden sağlanmaktadır. Üniversite içerisinden erişimde herhangi bir problem olmamakta, üniversite dışından erişmek isteyen kullanıcılarımızın kütüphane web sayfasında bulunan “Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim” linkindeki yönergeleri takip ederek bağlanmaları gerekmektedir.

Tüm veri tabanları listesine “veri tabanları” linkinden ulaşabilirsiniz.

2017 YILI VERİ TABANLARI

1-AATCC

Tekstil Standartlarını içermektedir. IHS Standarts expert arayüzü içerisinden sağlanan 370 adet standart geliştirme organizasyondan (ISO, ASTM, ASME, ASCE, BSI, DIN, AATCC vb. ) bir tanesidir. AATCC ((American Association of Textile Chemists and Colorists) Standartlarına tam metin, diğer organizasyonlarının standartlarına da özet olarak erişim sağlanabilmektedir.

2-Bioone journals

Biyoloji, biyokimya ve moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, zooloji, ekoloji, jeoloji, çevre bilimleri/mühendisliği alanlarında 179 adet dergiye erişim imkanı veren tam metin veri tabanıdır.

3-CAB

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulur.

4-Clinical Key

Elsevier Clinical Key, Elsevier’in tüm tıbbi ve cerrahi içeriğini – 1100’den fazla kitap, 500’den fazla en saygın dergi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu – bir araya getirerek ve uygulama rehberleri, hastaları eğitici broşürler ve MEDLINE’ın tamamı gibi diğer değerli içerikle birleştirerek gerçekleştirmektedir.  Elsevier Clinical Key, bir klinik bilgi arama motorundan ya da size tek türde bilgi sunan bir hasta bası aracından fazlasıdır. Bu, tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış ilk akıllı klinik bilgi motorudur.

5-Ebrary Academic Complete

16 koleksiyonalanında  (Antropoloji ve Sosyoloji, İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Egitim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih ve Politik Bilimler, Beşeri Bilimler, Dil, Edebiyat ve Dilbilim, Hukuk, Uluslar arası İlişkiler ve Kamu Politikası, Yaşam Bilimleri, Tip, Hemşirelik ve Yardımcı Sağlık Bilimleri, Doğa Bilimleri, Psikoloji, Din, Felsefe) 150.000’den fazla elektronik kitaba erişim sağlayan veri tabanı.

6-EBSCOHOST

Değişik konularda 4 veri tabanı içermektedir. Bunlar; 1-Academic Search Complete, 2-Business Source Complete, 3-DynaMed, 4-Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index

Söz konusu veri tabanları yaklaşık 12224 Dergi içerir.

7-Emerald Premier eJournal

Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 305 dergi bulunmaktadır.

8-Hiperkitap

Hiperkitap tam metin e-kitap veritabanında; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi konularda 10000 Türkçe  kitabı bulunmaktadır.

9-IEEE

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb. konularda tam metin erişim vermektedir. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institution of Engineering and Technology (IET) [Eski Adı: Institute for Electrical Engineers-IEE] tarafından 1988'den günümüze yayınlanmış bütün süreli yayınlarına [yaklaşık 413 dergi (journal, transaction, magazine, letter)], 1988'den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferans bildirilerıne (yaklaşık 880.000), bütün güncel IEEE Standartlarına (yaklaşık 1.800) ve1913-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makaleler içerir.

10-iThenticate

Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.

11-JSTOR

Antropoloji, Tarih Bilimi Arkeoloji, Dil Ekoloji, Edebiyat Amerika ve Afrika Çalışmaları, Latin Amerika Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Felsefe, Bitki Bilimi, Siyaset Bilimleri, İşletme, Nüfus Etütleri, Orta Doğu Çalışmaları, Sosyoloji, Maliye, Coğrafya, Eğitim, İstatistik, Fen Bilimleri, Matematik konularında uluslararası düzeyde yayınlanmış 359 hakemli dergiyi kapsamaktadır. Derginin ilk çıkış yılından günümüze kadar olan (son 2-5 yılı hariç) tüm sayılarına tam metin erişilmektedir.

12-Nature Journals

Nature Publishing Group, küresel çapta dünyanın en önemli bilimsel ve tıbbi akademik dergi, magazin ve online veritabanları üreten  yayınevlerinden birisidir. NPG’nin en önemli yayını olan Nature 1869’dan beri yayınlanmakta olan multidisipliner haftalık bir dergidir. Aynı zamanda NPG, Nature Research dergilerini, Nature Reviews dergilerini  ve akademik dernek yayınlarını yayınlamaktadır. Aboneliğimiz kapsamında Nature Publishing Group tarafından yayınlanmakta olan ve aşağıda isimleri listelenen 6 adet derginin tamamına ulaşabilirsiniz. Bu dergiler yayınlandıkları alanlarda etki değeri sıralamasında en yukarılarda yer alan dergilerdir. Dergiler bir çok bilimsel alanda geniş bir araştırmacı grubuna önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

 1. Nature
 2. Nature Materials   
 3. Nature Protocols   
 4. Nature Reviews Genetics   
 5. Nature Reviews Immunology   
 6. Nature Reviews Molecular Cell Biology   

13-OVID-LWW

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biridir. Sağlık alanındaki profesyoneller ve öğrenciler için gerekli olan temel bilgileri, elektronik ortamda OVID platformu aracılığı ile kullanıma sunmaktadır. Hemşirelik , Genel Tıp Konuları , Patoloji , Dermatoloji , Onkoloji , Adli Tıp , Psikiyatri , Plastik Cerrahi , Oftalmoloji , Anestezi , Nükleer Tıp , Genel Cerrahi , Nöroloji , Farmakoloji , Ortopedi , Kardiyoloji , Jinekoloji , Üroloji , Pediatri , Romatoloji , Beslenme , ...ve daha pek çok konu alanında 346 tam metin dergi içermektedir.

14-ProQuest Agriculture Journals

ProQuest Agriculture Journals, Kuzey Amerika'da yayımlanan önde gelen tarım dergilerini içerir. Veritabanı yaklaşık 300 yayından oluşur ve bunların çoğunun tam metni bulunmaktadır. ProQuest Agriculture Journals tarımla ilgili çok çeşitli konuları kapsar(Hayvan bilimleri ve veterinerlik bilimleri,Bitki bilimleri,Ormancılık,Su kültürü ve balıkçılık,Çiftçilik ve çiftçilik sistemleri,Tarım ekonomisi,Gıda ve insan beslenmesi). ProQuest Agriculture Journals veritabanı Agricultural Research, Forest Products Journal, Journal of Animal Science, Journal of Soil and Water Conservation ve Plant Physiology gibi dergilerin tüm metinlerini ve ayrıca resimlerini sunar.

15-Sage Premier Journals

İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 824 (46'sı açık erişimli olmak üzere) dergiye 1999 dan günümüze tam metin erişim imkânı sağlar.

16-ScienceDirect

Sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler, tıp, eczacılık, biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, genetik, kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, sanat ve beşeri bilimler, tarım, inşaat mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, malzeme bilimi, teknoloji, mühendislik, çevre bilimleri, fizik, matematik, astronomi vb. çeşitli alanlarda 2242 dergiye tam metin erişim imkanı sağlanmaktadır. Erişim yılları 1995 yılından günümüze şeklindedir.

17-Science Online (AAAS)

American Association for the Advancement of Science (AAAS) tarafından 1883’ten beri yayınlanmakta olan Science Online; disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir. Science Online Veritabanı; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Tıp alanlarında tam metin makale sunmaktadır.

Ayrıca Science Online üzerinden, Science Signaling (SIG) ve Science Translational Medicine (STM) dergilerine de tam metin erişim sağlayabilirsiniz.

18-Scopus

Atıf veri tabanı olup, 49 milyon kayıt, 5.000 ayri yayincidan saglanan 20.500'un üzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayın, 5.3 milyon konferans bildirisi, 340 kitap serisi, Medline'in %100'ünü kapsamaktadir.

19-Springerlink

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi koleksiyonlarını içeren toplam 2151 dergiden oluşmaktadır.

20-SUMMON Arama Motoru

Kütüphanemizin erişiminin bulunduğu tüm veri tabanlarını tek bir yerden arama yapabileceğiniz gelişmiş bir arama motorudur. http://kutuphane.nku.edu.tr ana sayfamıza girdiğinizde bu arama kutusunu görebilirsiniz.

21-Taylor and Francis

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimleri konusunda 2173 dergi içeren tam metin veri tabanı.

22-Urkund (Tez İntihal Programı)

YÖK tarafından zorunlu hale getirilen, yüksek lisans ve doktora tezlerindeki intihal raporunun alınabilmesi için üniversitemizin tarafından abonelik gerçekleştirilen, “URKUND İntihal Engelleme Yazılımı” Tez, proje, ödev ve belgelerdeki kopyacılık oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.

Veritabanına erişim için kayıt olmak gereklidir. "Ad-Soyad, nku.edu.tr" uzantılı mail adresi bilgilerinin  kutuphane@nku.edu.tr  adresine mail göndererek kayıt olabilirsiniz.

23-UptoDate

UpToDate veri tabanı, 22 Uzmanlık alanında, 5700’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.000’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir.  UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay ara yüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır.  Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 

UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından birisidir, dünya çapında 158 ülkede 25. 000’den fazla hastanede, 850. 000’den fazla doktor tarafından yılda 20 milyon defadan fazla erişilen bu kaynak  daha iyi teşhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 30 ayrı çalışmada UpToDate ’in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir.

24-Web of Science

Web of Science, bir çok bilim dalı ve disiplinde 16.000in üzerinde dergi, kitap ve konferans bildirilerini kapsayan bibliyografik ve atıf veri tabanıdır. Web of Science veri tabanında konu, yazar adı, dergi adı, ya da adres kısımlarından spesifik makaleler aranabilir. Ayrıca spesifik bir makaleye kimler tarafından atıfda bulunulduğu ya da makalenin atıfta bulundugu diğer makalelere de ulaşmak mümkündür. Atıf taramaları ISI veritabalarına özgü bir çalışmadır. Web of Science kapsamındaki atıf indeksleri şunlardan oluşmaktadır. *Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) *Social Sciences Citation Index (SSCI) *Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

25-Wiley Online Library

Ticaret, maliye, yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yerbilim, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, matematik, istatistik, fizik, psikoloji alanlarında Wiley-Blackwell tarafından yayımlanan 1.392 tam metin dergiye genel olarak 1997'den günümüze erişim sağlar.

BİR VERİ TABANINA AİT OLMAYAN ELEKTRONİK DERGİ ABONELİKLERİ

 1. American Bee Journal
 2. Crop Science Journal
 3. Fremdsprache Deutsch
 4. Journal Of Apicultural Research (Ibra)
 5. Journal Of The American Veterinary Medical Association
 6. The New England Journal Of Medicine
 7. Vector-Borne And Zoonotic Diseases
 8. Veterinary Record And Case Reports
 9. Zeıtschrift Fuer Germanıstık - Neue Folge