Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

2024 YILI KİTAP İSTEKLERİ

Üniversitemiz akademik personelimiz ile öğrencilerimizin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin daha çok yayınla desteklenmesi amacıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesi ve birim kütüphanelerimiz* için 2024 yılı kitap alımı yapılacaktır. Bu alıma esas olmak üzere akademik ve idari personelimiz gereksinim duyduğu kitaplar için istekte bulunabileceklerdir. Akademik personelimizin taleplerinde öğrencilerinin de ihtiyaç duyabileceği kitapları listelerine eklemeleri önem arz etmektedir.

Kitap isteklerinizi aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınarak, Excel formatında doldurduktan sonra bağlı bulunduğunuz dekanlık, enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğü, daire başkanlığı tarafından yazılan resmi yazı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na ve mail ortamında (kitap istek formlarının excel formatı) kutuphane@nku.edu.tr adresine 15 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar iletilen formlardaki öncelik sırasına göre yazılan kitap istekleri, bütçe imkanları dahilinde ilk sıradan başlamak üzere kitap alım listelerimize eklenecektir.

*Kampüs dışındaki birimlerimizden gelen kitap talepleri, ilgili Fakülte/Yüksekokul da asgari şartları taşıyan kütüphane (otomasyon, personel, raf sistemi, vb) bulunması durumunda, bu kitaplar alım sonrası ilgili birim kütüphaneye devredilecektir.

KRİTERLER:

  1. İstekte bulunmadan önce yayının Merkez Kütüphanede mevcut olup olmadığını Merkez Kütüphane web sayfasında bulunan Katalog Tarama linkinden tarayınız.
  2. Kitap isteklerini öncelik sırası ile yazınız. (Kitap Alım Listeleri her bölüm için ilk sıradan başlayarak bütçe dahilinde oluşturulacaktır).
  3. Yayın bilgilerini (Özellikle İSBN numaralarını) doğru ve eksiksiz yazınız.
  4. Kitap istek formalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
  5. İstek formları 50 kitap olarak ayarlanmıştır. Taleplerinizin 50 kitabı aşması durumunda aşağıdaki linklerden yeni form indirerek devam edebilirsiniz. Öncelik sırası önemli olduğundan devam etmiş olduğunuz forma 2,3,4,… şeklinde numara vermeniz gerekmektedir.

2023 YILI TALEPLERİNDEN BASILI OLARAK TEMİN EDİLEBİLEN KİTAP LİSTESİ

2023 YILI TALEPLERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK TEMİN EDİLEBİLEN KİTAP LİSTESİ