2016-11-15

Annual Reviews Veri Tabanı Deneme Erişimi1932’den bu yana konusunda öncü bilim insanları tarafından yapılan kapsamlı araştırmaları yayınlayan Annual Reviews Veri Tabanı 15 Ocak 2017 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Annual Reviews, her yıl Biyomedikal, Yaşam Bilimleri, Fizik ve Sosyal Bilimler ile ilgili toplam 41 disiplinde yayınlanmaktadır. 232 farklı disiplinde, 10,800’den fazla derginin söz konusu olduğu JCR etki değeri sıralamasında hemen hemen tüm AR dergileri bu sıralamaya girebilmiştir.  Toplam 56 AR dergisinden 18’i etki değerine göre ( impact factor)kendi disiplininde 1. sırada iken, 12 dergi 2. sırada, 8 dergi ise en yüksek etki değerine sahip 3. Sıradadır. AR JCR 2012 Etki değeri sıralaması ile ilgili daha geniş bilgiye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

http://www.annualreviews.org/page/about/isi-rankings

 

Reviews Makale Nedir?

İlk basamak araştırmanın temel kaynağını oluşturur. Seçili konu ile ilgili çok çeşitli kaynakların (makale, kitap ve daha başka kaynaklar) uzman bilim insanları tarafından incelenmesi ve özetlenmesi sonucu ortaya çıkar.

Her yıl seçkin bilim insanları ve editörler, daha önceki yayınları incelenerek belirli bir konuda makale yayınlamak üzere davet edilirler. Ortaya çıkan yayın son yıl içerisinde belirlenen konu ile ilgili en temel araştırma kaynağını araştırmacıya sunarak, zaman ve efor kaybını ortadan kaldırır.

Örneğin ekonomi ile ilgili yapılan yayınlar makroekonomi ve para yönetimi, mikroekonomi, iktisadi psikoloji, uluslararası ekonomi, kamu finansmanı, teknolojik değişimler, ekonomik gelişmeler, sosyal ekonomi ve daha başka birçok iktisadi alanla ilgili makaleler içermektedir.

Annual Reviews Koleksiyonları;

  • Tüm Bilimler (Sciences) Koleksiyonu (45 dergi)
  • Biyomedikal/Yaşam Bilimleri(Biomedical/Life Sciences) Koleksiyonu (28 dergi)
  • Doğa Bilimleri (Physical Sciences) Koleksiyonu (15 dergi)
  • Sosyal Bilimler (Social Sciences) Koleksiyonu( 13 dergi)
  • Ekonomi (Economics) Koleksiyonu( 3 dergi)

Dergi listesi

Erişim adresine veritabanları linkinden deneme erişimlerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

NOT: Tüm veri tabanlarında olduğu gibi deneme erişimindeki veri tabanları için de erişim üniversitemiz IP’leri üzerinden sağlanmaktadır. Üniversite içerisinden erişimde herhangi bir problem olmamakta, üniversite dışından erişmek isteyen kullanıcılarımızın kütüphane web sayfasında bulunan “Veri Tabanlarına Uzaktan Erişimlinkindeki yönergeleri takip ederek bağlanmaları gerekmektedir.