2013-09-24

Annual Reviews Veri Tabanı Deneme ErişimiAnnual Reviews dergileri 23 Kasım 2013 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.     

Annual Reviews 1932'den bu yana konusunda öncü bilim insanları tarafından yapılan kapsamlı araştırmaları yayınlamaktadır. Annual Reviews, her yıl Biyomedikal, Yasam Bilimleri, Fizik ve Sosyal Bilimler ile ilgili toplam 41 disiplinde yayın yapmaktadır.

232 farklı disiplinde, 10,800'den fazla derginin söz konusu olduğu JCR etki değeri sıralamasında hemen hemen tüm AR ( Annual Reviews) dergileri bulunmaktadır.

Toplam 56 AR dergisinden 18'i etki değerine göre ( impact factor) kendi disiplininde 1. sırada iken, 12 dergi 2. sırada, 8 dergi ise en yüksek etki değerine sahip 3. sıradadır.

Reviews Makale Nedir?

İlk basamak araştırmanın temel kaynağını oluşturur. Seçili konu ile ilgili çok çeşitli kaynakların - makale, kitap ve daha başka kaynaklar- uzman bilim insanları tarafından incelenmesi ve derlenmesi sonucu ortaya çıkar.

Her yıl seçkin bilim insanları ve editörler, daha önceki yayınları incelenerek belirli bir konuda makale yayınlamak üzere davet edilirler. Ortaya çıkan yayın son yıl içerisinde belirlenen konu ile ilgili en temel araştırma kaynağını araştırmacıya sunarak, zaman ve efor kaybını ortadan kaldırır. 

Yayın yapılan alanlar su şekilde sıralanabilir:

  • Biyomedikal / Yasam bilimleri
  • Doğa bilimleri
  • Sosyal bilimler
  • Ekonomi 

Dergi listesi

Erişim adresine veritabanları linkinden deneme erişimlerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.