Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-005 TNKÜ Akademik/İdari Personel Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-007 TNKÜ Süreç Yönetimi El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Form
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-674 TNKÜ Akademik Veri Analiz Sistemi (AVES) Dönemlik Veri Girişi Kontrol Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-656 TNKÜ Çevre Etki Planı Formu
EYS-FRM-657 TNKÜ Çevresel Boyut ve Etki Değerlendirme Formu
EYS-FRM-698 TNKÜ Etkinlik Tutanağı (Akademik-İdari Personel-Öğrenci)
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-668 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (Araştırma Görevlisi)
EYS-FRM-669 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (İdari Personel)
EYS-FRM-667 TNKÜ İş Yükü Analizi Formu (Öğretim Üyesi-Görevlisi)
EYS-FRM-688 TNKÜ Kalite Güvencesi Araştırma Geliştirme Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-699 TNKÜ Kalite Güvencesi Aylık Performans Değerlendirme Birim Sorumlusu Raporu
EYS-FRM-691 TNKÜ Kalite Güvencesi Aylık Performans Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-689 TNKÜ Kalite Güvencesi Eğitim Öğretim Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-690 TNKÜ Kalite Güvencesi Toplumsal Katkı Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-687 TNKÜ Kalite Güvencesi Uluslararasılaşma Süreç Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-206 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ders Kitabı İstek Formu
EYS-FRM-203 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap İstek Formu (Türkçe Yayınlar)
EYS-FRM-201 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap İstek Formu (Yabancı Dilde Yayınlar)
EYS-FRM-202 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitaptan Bölüm İstek Formu
EYS-FRM-204 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Konferanstan Makale İstek Formu (Online)
EYS-FRM-199 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Makale İstek Formu
EYS-FRM-205 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Kitap İstek Formu
EYS-FRM-198 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Resmi Doküman İstek Formu
EYS-FRM-196 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Tez İstek Formu
EYS-FRM-200 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Yayımlanma İzin Formu
EYS-FRM-443 TNKÜ Mal Alımı Muayene ve Kesin Kabul Tutanağı
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-679 TNKÜ Tebliğ-Tebellüğ Belgesi Formu
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı
EYS-FRM-673 TNKÜ Yayın Devir Formu
EYS-FRM-670 TNKÜ Yayın Öneri Formu
EYS-FRM-671 TNKÜ Yayın Önerisi Değerlendirme Formu
EYS-FRM-672 TNKÜ Yayın Sözleşme Formu

Görev Tanımı
EYS-GT-414 Acil Durum Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-428 AVES Birim Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumluluklar
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyesi
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-094 Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-407 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı
EYS-GT-406 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-409 Birim Web Sayfası Sorumlusu
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-413 Burs Komisyonu Başkanı
EYS-GT-431 Daire Başkanlığı Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-455 Dilek Öneri Kutusu Birim Değerlendirme Komisyonu Başkanı
EYS-GT-456 Dilek Öneri Kutusu Birim Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-405 Hurdaya Ayırma Komisyonu Başkanı
EYS-GT-404 Hurdaya Ayırma Komisyonu Üyesi
EYS-GT-215 Kültür Şube Müdürü
EYS-GT-416 Kütüphane Komisyonu Üyesi
EYS-GT-144 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
EYS-GT-349 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-348 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İdari Hizmetler Şube Müdürü
EYS-GT-145 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-245 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü
EYS-GT-143 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-246 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Şube Müdürü
EYS-GT-347 Raportör
EYS-GT-427 Stratejik Planlama Ekibi Üyesi
EYS-GT-438 Şef Görev, Yetki ve Sorumluluklar
EYS-GT-179 Şube Müdürü
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-172 Taşınır Kontrol Yetkilisi
EYS-GT-242 Taşınmaz Mal İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-200 Yayın Komisyonu Üyesi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-012 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

Politika
EYS-PO-015 Entegre Yönetim Sistemi Politikası
EYS-PO-018 TNKÜ Araştırma Geliştirme Politikası
EYS-PO-017 TNKÜ Eğitim Öğretim Politikası
EYS-PO-023 TNKÜ Finansal Yönetim Politikası
EYS-PO-022 TNKÜ İnsan Kaynakları Politikası
EYS-PO-016 TNKÜ Kalite Politikası
EYS-PO-020 TNKÜ Uluslararasılaşma Politikası
EYS-PO-021 TNKÜ Yönetim Politikası

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-086 TNKÜ Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı
EYS-PR-086 TNKÜ Çevre Boyutları Değerlendirme ve Çevre Etki Planı Hazırlama Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-031 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-050 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hizmet StandartlarıTablosu
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü

Yönergeler
EYS-YNG-039 TNKÜ Kütüphane Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi