Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Form
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-124 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Doğum İzni Formu
EYS-FRM-110 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Emeklilik Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-111 Tekirdağ Namık Kemal üniversitesi Görev Belgesi İstek Formu
EYS-FRM-112 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hizmet Birleştirme Dilekçesi
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-120 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Nakil Bildirim Formu
EYS-FRM-125 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Formu
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-206 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ders Kitabı İstek Formu
EYS-FRM-203 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap İstek Formu (Türkçe Yayınlar)
EYS-FRM-201 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitap İstek Formu (Yabancı Dilde Yayınlar)
EYS-FRM-202 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kitaptan Bölüm İstek Formu
EYS-FRM-204 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Konferanstan Makale İstek Formu (Online)
EYS-FRM-199 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Makale İstek Formu
EYS-FRM-205 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Kitap İstek Formu
EYS-FRM-198 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Resmi Doküman İstek Formu
EYS-FRM-196 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Online Tez İstek Formu
EYS-FRM-200 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Yayımlanma İzin Formu
EYS-FRM-443 TNKÜ Mal Alımı Muayene ve Kesin Kabul Tutanağı Yeni
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-358 TNKÜ Personel İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-126 TNKÜ Prof./Doç./ Dr. Öğretim Üyeleri Başvuru Formu
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi Yeni
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı

Görev Tanımı
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyeleri
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-215 Kültür Şube Müdürü
EYS-GT-143 Kütüphane Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-144 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
EYS-GT-245 Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü
EYS-GT-145 Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-146 Otomasyon Diploma ve Mezun İşlemleri Şube Müdürlüğü Personeli
EYS-GT-179 Şube Müdürü
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-246 Teknik Hizmetler Şube Müdürü
EYS-GT-200 Yayın Komisyonu Üyesi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Kılavuzlar
EYS-KLV-003 TNKÜ İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Kılavuzu Yeni

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-012 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-031 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu
EYS-PR-050 TNKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Hizmet StandartlarıTablosu
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü Yeni

Yönergeler
EYS-YNG-037 TNKÜ Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
EYS-YNG-039 TNKÜ Kütüphane Yönergesi