Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 
Fotokopi ve Çıktı Hizmetleri
 

Merkez Kütüphanemizde fotokopi hizmeti verilmemektedir. Kullanıcılarımız Kütüphanemizden ödünç almak istemedikleri veya ödünç verilemeyen materyaller için “Dijital Tarayıcı Makinesi” ile tarama işlemi gerçekleştirerek USB Belleklerine kaydedebilmektedirler.