Fotokopi ve Çıktı Hizmetleri
 

Merkez Kütüphanemizde fotokopi hizmeti verilmemektedir. Kullanıcılarımız Kütüphanemizden ödünç almak istemedikleri veya ödünç verilemeyen materyaller için “Dijital Tarayıcı Makinesi” ile tarama işlemi gerçekleştirerek USB Belleklerine kaydedebilmektedirler.