2014-10-02

Hukuklink Veri Tabanı Deneme ErişimiLeges Yazılım ve Yayıncılık tarafından hazırlanan Mevzuat ve Hukuk veritabanı 31 Ekim 2014 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. Mevzuat ve içtihat programlarının yanında e-dergiler, makaleler, dilekçeler ve hukuk konusunda pratik bilgileri de içermektedir.

 

Hukuklink Ana Başlıkları;

İçtihatlar (Yargıtay,Danıştay,Sayıştay,AİHM,Anayasa Mahkemesi,Uyuşmazlık Mahkemesi kararları)

• Mevzuat (Kanunlar,Kanun Hükmünde Kararnameler/Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Uluslararası Anlaşmalar)

Makaleler (Hukuk ve Sosyal Bilimler ile ilgili akademik makaleler)

Dilekçeler (Hukuk,Ceza,İdari,Vergi,İcra,İş) İhtarnameler, Formlar (Müzekkereler,İcra Formları,Tutanaklar) Mektuplar,Sözleşmeler (İş Mevzuatı)

Pratik Bilgiler (Online Güncellenen Hukuki, ve Ekonomik Veriler)

• Haberler (Hukukla ilgili hergün eklenen haberler ve arşivi)

E-Dergi (14 Ayrı Hukuk Branşında Yayınlanan Dergi ve Arşivleri: Leges Hukuk Dergisi, Leges İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Dergisi, Leges İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Leges Özel Hukuk Dergisi,Leges Kamu Hukuku Dergisi,Leges Ceza Hukuku Dergisi,Leges Fikri ve Sınai Haklar Dergisi,Leges Bankacılık ve Finans Hukuku Dergisi,Leges Mali Hukuk Dergisi ,Leges Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Dergisi,Leges Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi,Leges Anayasa ve İdare Hukuku Dergisi,Leges Sosyal Bilimler Dergisi,Leges İnforma Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi),Medyatik Deklanşör

Erişim adresine veritabanları linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.