2020-11-10

HukukTürk Veri Tabanı Deneme ErişimiHukukTürk Veri Tabanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

Her gün güncellenen, birbirine hiper linklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler), kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli içtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) gibi faydalı servisler yer almaktadır.

UZAKTAN ERİŞİM KILAVUZU

          

Erişim adresine veritabanları linkinden deneme erişimlerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.