2016-07-01

LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi Deneme Erişimiİçeriğinde  mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarının bulunduğu LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi Veri Tabanı 30 Kasım 2016 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

LEXPERA, mevzuat değişikliklerini izleme, mütalaa ve bilgi notu hazırlama, dava çözme gibi faaliyetlerinde, hem içeriği hem de sağladığı işlevlerle, hukuk birimlerinin zaman ve enerji tasarrufu sağlamasına ve hizmet kalitesini artırmasına destek olmaktadır. Resmi Gazete’nin günlük olarak sisteme aktarılması ve değişikliklerin ilgili mevzuata işlenmesi sayesinde LEXPERA ile ulaşılan bilgi her zaman en güncel bilgi olmaktadır.

Kapsam:

 • Güncel Mevzuat
 • İçtihat
 • Tam metin hukuk kitapları, makaleler, kanun yorumları ve bibliyografik bilgiler
 • Sözleşme Örnekleri
 • Genel İnternet Arama Sonuçları

Öne Çıkan Özellikler:

 • Merkezi arama çubuğu ile aynı anda farklı kaynaklar içerisinde arama yapma imkânı
 • Farklı hukuk kaynaklarını ilişkilendiren gelişmiş çapraz bağlantılar
 • Mevzuat değişikliklerini gösteren zaman çizelgeleri
 • Sürüm ve madde karşılaştırma tabloları
 • Mevzuat değişikliklerinin takibini kolaylaştıran günlük Resmi Gazete bülteni
 • Kişisel bildirim ayarları
 • Favori dosyalar oluşturma ve arama kaydetme özelliği
 • Görüntüleme ve yazdırma seçenekleri
 • Filtreleme ve gelişmiş arama seçenekleri
 • Arama geçmişi kayıtları

 LEXPERA Başlangıç Rehberi.

 Etkilediği Mevzuat Listesi

Ülkemizde sıkça rastlanan ve “torba kanun” olarak adlandırılan, muhtelif ve bir birleriyle ilgili olmayan konulara ilişkin kanunlarda değişiklik yapan kanunların takibi, hukukçulara oldukça zaman kaybettirmektedir. Lexpera’nın “Etkilediği Mevzuat” bağlantısı bu konuda ciddi bir zaman tasarrufu ve hata koruması sağlamaktadır. Örneğin 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un değişiklik yaptığı kanunların listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

Etkilediği Mevzuat için tıklayınız

Bu listede yer alan 21 kanunun, 6217 sayılı Kanun metni incelerek tespit edilmesinin, listenin incelenmesine oranla ne kadar uzun zaman gerektirdiği aşikardır.

  Sürüm Karşılaştırma

Değiştirilen kanunlarda yapılan değişikliklerin neler olduğunun saptanması ise daha da fazla zaman gerektiren bir faaliyettir. Lexpera’nın bu konuda sağladığı “Sürüm Karşılaştırma” özelliği, yapılan değişiklikleri görsel olarak zenginleştirilmiş biçimde kıyaslama imkanı sunmaktadır. Yukarıda anılan 6217 sayılı Kanun’un, örneğin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yaptığı değişiklikleri aşağıdaki bağlantıda kolayca görmek mümkündür:

Sürüm Karşılaştırma için tıklayınız

Karşılaştırma sayfasında saniyeler içerisinde özümsenebilen değişikliklerin, karşılaştırma sayfası olmadan incelenmesi oldukça zaman gerektiren bir faaliyet olacaktır.

 Madde Düzeyinde Değişiklikleri Karşılaştırma

Karşılaştırma işlevi sürümlerle sınırlı olmayıp, her madde için ilgili madde başlığının yanında yer alan karşılaştırma simgesine tıklayarak ulaşılabilen “Madde Kıyaslama” işlevini de içermektedir. Madde kıyaslama işlevi, o maddenin geçirdiği değişiklikler sonucu aldığı her halinin birbiriyle karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin aşağıdaki bağlantı, İş Kanunu’nun 3. maddesinin son değişiklikten önceki haliyle sonraki halini görsel olarak zenginleştirilmiş biçimde kıyaslamaktadır:

Madde Düzeyinde Değişiklikleri Karşılaştırma için tıklayınız

  Zaman Çizelgeleri

Lexpera’nın bu karşılaştırmaları sunabilmesi, mevzuat metinlerinde meydana gelen tüm değişimlerin özel bir biçimde işlenmesi sonucu oluşan “Zaman Çizelgeleri” ne dayanmaktadır. Bir mevzuat metninin zaman çizelgesi, onun zaman içerisinde geçirdiği tüm değişimleri ve bu değişimler sonucu aldığı tüm şekilleri erişilebilir kılmaktadır. Örneğin, aşağıdaki bağlantıdan erişilen sayfa 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun kanunlaştığı ilk günden bu güne kadar geçirdiği evrimi göstermektedir:
Zaman Çizelgeleri için tıklayınız

Listede görüleceği üzere bu Kanun 6 kez değişmiştir ve her değişiklik sonrasında metnin aldığı şekil bu listedeki bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilir durumdadır. Bu liste, özellikle belli bir süre önce hazırlanmış çalışmaların mevzuat açısından güncelliğini koruyup korumadığının saptanmasında kullanışlı ve güvenli bir araç olmaktadır.

 İkincil Mevzuat Bağlantıları

Bir kanuna dayanılarak çıkarılmış olan “İkincil Mevzuat”, çoğunlukla saptanması ve ulaşılması zaman alan belgelerdir. Lexpera bu konuda, ayrıca arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve hem görüntülenen kanunun sağ tarafında bulunan bağlantıyla o kanuna bağlı ikincil mevzuat listesine hem de madde düzeyindeki bağlantılarla o maddeye bağlı ikincil mevzuat listesine hızlı erişim sağlamaktadır. Örneğin, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ikincil mevzuat listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

İkincil Mevzuat Bağlantıları için tıklayınız

Erişim adresine veritabanları linkinden deneme erişimlerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.