2013-10-04

McGraw Hill Tıp Veritabanları Deneme ErişimiMcGraw Hill Tıp Veritabanları 2 Kasım 2013 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır. 

McGraw Hill - ACCESS MEDICINE; Klinik tıp ve genel tıp alanında öncü bir kaynaktır. İçeriği, düzenli olarak güncellenmekte ve sıklıkla yeni kaynaklar eklenmektedir. McGraw-Hill tarafından geliştirilmiştir. 90’dan fazla tıp kitabı, güncellenmiş içerik, binlerce fotoğraf ve açıklamaları, etkileşimli özdeğerlendirme, kayıt dosyaları kullanıcıya sunulmaktadır. Tıp öğrencileri, uzman hekim adayları, klinisyenler, araştırmacılar ve tüm sağlık çalışanları için hazırlanmıştır. Tanı araçları da sağlayan yenilikçi bir çevrimiçi kaynak olmakla beraber kapsamlı bir arama platformu ve mobil cihazlara içerik yükleme yeteneğine sahiptir.

McGraw Hill - ACCESS PHYSIOTHERAPY AccessPhysiotherapy® fizik tedavi konusunda öğrenciler, eğitimciler için sunulan ödüllü bir kaynaktır. Online fizik tedavi kaynakları, önde gelen McGraw-Hill metinlerden içerik, interaktif görüntü dosyaları, multimedya ve esnek müfredat araçları ile konusunda eşiz bir kaynaktır.

McGraw Hill – ACCESS EMERGENCY MEDICINE Acil Tıp konusunda öğrencilere, doktorlara ve eğitimcilere hastaya teşhis koyma ve tedavide geniş bir kaynak yelpazesi sunmaktadır. Güncellenmiş içerik, ilaç monografileri, interaktif görüntü, videolar, ders kitaplarına erişim imkanı ve kişilere özel müfredatlar yer almaktadır.  Yaralanmalar ve hastalıklar ile ilgili çok sayıda ameliyat videosu ve animasyon zenginliği ile kullanıcılara eşsiz bir hizmet sunmaktadır.

McGraw Hill- ACCESS SURGERY Uzmanlara, klinisyenlere, araştırmacılara ve tüm sağlık çalışanlarına çok zengin bir cerrahi içerik sunmaktadır. Ameliyat vaka senaryoları, çok çeşitli ameliyat videoları, interaktif görüntü, güncellenmiş içerik, semptom veya hastalıklar ile ilgili ayırıcı tanılar, ameliyatlarla ilgili prosedürler, ilaç monografileri, ameliyat rotasyonunu destekleyecek ve kolaylaştıracak bir çok kaynak, vaka senaryoları,  soru-cevap etkileşimi içermektedir.

McGraw Hill- ACCESS ANESTHESIOLOGY McGraw Hill tarafından aneztezistler için geliştirilmiş çok sayıda ders kitabına erişim imkanı, klinisyenlere ve tüm sağlık çalışanlarına zengin içerik sunmaktadır; prosedürler ,pediatrik ders anlatımları, hasta sağlığı modülleri, etkileşimli özdeğerlendirmeler, ilaç monografileri, düzenli olarak güncellenen kaynaklar, çeşitli kılavuz içerikleri, A-Z’ye prosedür kaynakları, çok sayıda fotoğraf ve açıklamaları, video ve animasyon zenginliği ile kullanıcılar için eşsiz bir kaynaktır.

 

McGraw Hill- ACCESS PEDIATRICS Klinisyenlere çocuk sağlığı konusunda çok zengin bir içerik sunmaktadır. Neonatoloji döneminden ergenlik dönemine kadar ki pediatrik uygulamaları son kullanıcıya online olarak görme imkanı sunar. Etkileşimli özdeğerlendirmeler, düzenli olarak güncellenen pediatrik kitaplar, video ve animasyon içeriği, hastalık tanılamaları, kalıtsal hastalıkların metabolik ve moleküler bazlarının online içerikleri, A-Z ye algoritimler, ilaç monografileri veritabanı kapsamında hekimlerin kullanımına açılmıştır.

 

Erişim adresine veritabanları linkinden deneme erişimlerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.