2016-11-15

NewsBank Veri Tabanı Deneme ErişimiNewsBank Veri Tabanı 9 Aralık 2016 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.

NewsBank, 40 yılı aşkın bir süredir öncü bilgi sağlayıcısı olmuştur. Kapsamlı kaynakları; halk kütüphaneleri, kolejler, üniversiteler, askeri ve diğer okullar ve dünyadaki tüm araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

NewsBank binlerce gazete başlığının yanı sıra  haber ajansları, bültenler, tutanaklar, görüşler, mektuplar, özel raporlar, videolar, bloglar vb. kaynaklardan beslenen, zengin bir içeriğe sahiptir. Bu çevrimiçi kaynaklar kullanılarak ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yaparak 500 milyondan fazla güncel ve arşiv haber makalelerini keşfedebilirsiniz.

Access World News Research Collection

Access World News: Research Collection, tamamen NewsBank üzerinden online olarak sağlanan küresel haber kaynaklarını ve ABD’nin binlerce kaynağını barındıran, akademik kütüphaneler için eşsiz bir koleksiyondur. Akademik kütüphaneciler ile işbirliği içinde tasarlanan bu birincil kaynak çözümü; siyaset bilimi, gazetecilik, tarih, çevre çalışmaları, sosyoloji, ekonomi, eğitim, iş, sağlık, sosyal bilimler ve daha fazlasını içeren akademik disiplinleri geniş bir yelpazede konu edinir.

Immigrations, Migrations and Refugees: Global Perspectives, 1941-1996

Immigrations, Migrations and Refugees: Global Perspectives, 1941-1996, sınırların ötesine uzanan insan gözü konusunda geniş çaplı bir bakış açısı sağlayan benzersiz bir arşivdir. Bu tam metin olarak taranabilir arşiv, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki önemli olaylar, Güney Afrika ırkçılığı, Yahudi yerleşimi, Latin Amerika'daki göçler gibi çok fazla konuyu kapsayan dünya çapındaki saygın kaynaklardan ilk elden içerikleri barındırır.

Middle East and North Africa: Global Perspectives, 1958-1994

Middle East and North Africa: Global Perspectives, 1958-1994, dünyanın en karmaşık, en değişken ve en önemli bölgelerini anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu tam metin olarak taranabilir arşiv, Fas’tan Afganistan’a Mısır’a kadar tarihi geçmişi ilk elden raporlamalarla gözler önüne seriyor.

Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Reports, 1974-1996 Part 1: Middle East, Africa, Near East and South Asia (MEA, NES)

Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Daily Report, çalkantılı dünya tarihinin yıllar içindeki siyasi anlayışlarına bakış açısı getirmektedir. FBIS; yabancı hükümetlerden, resmi haber kaynaklarından ve işgal altındaki topraklardan açık kaynaklı istihbarat kayıtlarını ve radyo yayınlarını çevirerek, kullanıcılarına bu değerli arşivi sunmuştur.

Erişim adresine veritabanları linkinden deneme erişimlerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

NOT: Tüm veri tabanlarında olduğu gibi deneme erişimindeki veri tabanları için de erişim üniversitemiz IP’leri üzerinden sağlanmaktadır. Üniversite içerisinden erişimde herhangi bir problem olmamakta, üniversite dışından erişmek isteyen kullanıcılarımızın kütüphane web sayfasında bulunan “Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim” linkindeki yönergeleri takip ederek bağlanmaları gerekmektedir.