Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Basılı periyodik ve elektronik yayın sayısı
Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı