Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


  • Basılı periyodik ve elektronik yayın sayısı
  • Üniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı