Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


Grup Performans Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeBasılı periyodik ve elektronik yayın sayısı400000411.738
Araştırma GeliştirmeÜniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı8000080.328

Grup Performans Göstergesi (2023 yılı) Hedef Gerçekleşme
Araştırma GeliştirmeBasılı periyodik ve elektronik yayın sayısı390000385555
Araştırma GeliştirmeÜniversitemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı7100073260

Birimle İlgili İzlem Göstergeleri


Grup İzlem Göstergesi (2024 yılı) Hedef Gerçekleşme
Eğitim ÖğretimBT.G.30 Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı150000
Eğitim ÖğretimBT.G.31 Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı5000000
Eğitim ÖğretimYK 2.1.17. Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Kurumunuzca Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı20
Eğitim ÖğretimYK 2.1.18. Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı20
Eğitim ÖğretimYK 2.1.19. Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı20
Eğitim ÖğretimYK 3.1.12. Kurum Kütüphanesinde Mevcut (Basılı) Kaynak Sayısı750000
Eğitim ÖğretimYK 3.1.13. E-Kaynak Sayısı4250000
YönetimYK 2.1.20. Akademik personel memnuniyet oranı (% olarak)850
YönetimYK 2.1.21. İdari personel memnuniyet oranı (% olarak)850
YönetimYK 2.1.22.Öğrenci genel memnuniyet oranı (% olarak)800