2013-12-31

ProQuest Central Veri Tabanı Deneme ErişimiBütün disiplinlere hitap eden, 19,000’in üzerinde tam metin dergi, 1,000’in üzerinde günlük gazete ve binlerce veri içeren ProQuest Central veritabanı 31 Mart 2014 tarihine kadar deneme erişimine açıldı.

Her düzeyden araştırmacı için merkezi kaynak vazifesi gören ProQuest Central, süreli yayınlar ve ek içerikler bakımından en büyük veritabanıdır. 160'dan fazla konu alanını kapsamaktadır. İçerdiği önemli bilimsel dergilerden bazıları: The Lancet, Journals of Business Ethics, Nature, MIT Sloan Management Review, The New England Journal of Medicine; Wall Street Journal, The Guardian, El Mundo, The Times of India, ve Le Monde’un da yer aldığı’ 1,000’e yakın Tam Metin günlük gazete ve The Economist gibi önemli Tam Metin dergiler. Ayrıca binlerce doktora ve master tezi, çalışma tebliği ve iş vaka analizleri; Business Monitor International, Economist Intelligence Unit, Dun and Bradstreet ve diğer kuruluşlardan endüstri ve pazar araştırma raporları ve verileri; Hemşirelik ve destekleyici tıp uzmanları için eğitim araçları ve içerikler sağlamaktadır. 2010 Codie, En iyi veritabanı ödüllü Central, son derece saygın ve bilimsel dergiler, ticari yayınlar, magazinler, kitaplar, gazeteler, raporlar ve videoları da içermektedir.

Erişim adresine veritabanları linkinden deneme erişimlerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.