Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kullanıcı Aşamaları;

* Bir kullanıcı TÜBESS aracılığı ile bir seferde en fazla 5 adet tez isteyebilir. Tezlerin basılı hali isteyen kullanıcıya verilir.

* TEZ YÖK Kataloğu ‘dan gerçekleştirmiş olduğunuz aramada aşağıdaki şekilde bir bilgilendirme varsa bu tezi kütüphanemiz aracılığı ile talep edebilirsiniz.(2006 yılı öncesi tezler)

* Tez talep eden kullanıcı web sitemizde yer alan Belge Sağlama formundaki ilgili yerleri doldurarak kütüphaneye müracaat eder.

* Kütüphane Tübess sorumlusundan talep eden kullanıcıya tezin ücreti ve yatıracağı hesap numarası bilgileri nku uzantılı mail adresine gönderilir.

(Tez ücreti=Sayfa Sayısı x 0,50 TL)

* İşlemler tamamlandıktan sonra yatırdığı dekontu kütüphane görevlisine teslim eden kullanıcı tezin tamamını basılı formatta alabilir.

* Bir ay içinde teslim alınmayan istekler iptal edilir.

 

Kütüphane Aşamaları;

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Arşivinde bulunan, dijital ortamda yayınlama izni olmayan eski tarihli (2006 yılı öncesi) tezlerin, TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından işletilmekte olan Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden araştırma hizmetine sunulması, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.05.2014 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. Söz konusu karar uyarınca, TÜBESS Katılım Protokolünün İstek Yapan Kurumun Yükümlülükleri bölümünün (6.3.5) maddesine göre;

TÜBESS’e üye kütüphaneler araştırmacılarından gelen talepleri Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezine iletecek,

 * Tez Merkezi, talep edilen tezi üniversite kütüphanesine elektronik ortamda gönderecek,

 * Kütüphaneler, elektronik ortamda sağlanan tezlerin basılı (print) formatta kopyalarını bireysel araştırmalarda kullanılmak üzere araştırmacılara teslim edecek, araştırmacılara teslim edilen belgeleri bilgisayar siteminden silecek ve hiçbir suretle arşivlemeyecektir.

 * 2006 yılı sonrası tezlerde; tez yazarı,  tezin bir yayınevi tarafından yayınlanma sürecinde olması veya tezle ilişkili patent başvurusu gibi gerekçelerle, tezin onaylanma tarihinden itibaren süreli olarak en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere kısıt koyabilmektedir. Tez numarasının üzerine tıklandığında,  ilgili tezin durumu hakkındaki açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

* TÜBESS üzerinden sağlanan belgeler, doğrudan eğitim ve araştırma amaçlı kullanıma yönelik olacağından, bu koşula uygun şekilde talepte bulunulmalıdır. Sağlanan kaynaklar üzerinden ticari bir işlem yapılamaz.