2014-10-01

Taylor and Francis Arşivi Deneme Erişimi                Ulakbim tarafından 1997 yılından günümüze şeklinde erişim sağlanabilen ,sosyal ve beşeri bilimler, tıp, yaşam bilimleri konularını kapsayan Taylor and Francis dergilerinin arşivleri 22 Ekim 2014 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.  Erişim 200 makale ile sınırlıdır.

        Taylor & Francis Online Dergi Arşivi içeriği;

 • Taylor & Francis Online aracılığıyla 19 konu başlığında geniş bir yelpazede yer alan dergilere online erişim,
 • 1996 dan başlayıp 1789 a kadar geriye giden 1750 den fazla hakemli dergilerde yayınlanan dijitalleştirilmiş olan makalelere erişim,
 • Etki değeri yüksek 920 dergi Thomson Reuters Citation indexes/Web of Science’da listelenmiştir.

        Arşiv içeriği aşağıda listelenen konu başlıklarını içermektedir.

 • Anthropology & Archaeology / Antopoloji ve Arkeoloji
 • Arts & Humanities / Sanat ve Beşeri Bilimler
 • Behavioral Science / Davranış Bilimleri
 • Business, Management & Economics /İşletme, Yönetim ve Ekonomi
 • Chemistry / Kimya
 • Criminology & Law / Suçbilimi ve Hukuk
 • Education / Eğitim
 • Engineering, Computing & Technology / Mühendislik, Bilgisayar ve Teknoloji
 • Environment & Agriculture / Çevre ve Tarım
 • Geography, Planning, Urban & Environment / Coğrafya, Planlama, Şehircilik ve Çevre
 • Health & Social Care / Sağlık ve Sosyal Bakım
 • Library & Information Science / Kütüphanecilik
 • Mathematics & Statistics / Matematik ve İstatistik
 • Media, Cultural & Communication Studies / Medya, Kültür ve İletişim Çalışmaları
 • Physics / Fizik
 • Politics, International Relations & Area Studies / Politika, Uluslararası İlişkiler
 • Sociology & Related Disciplines / Sosyoloji ve İlgili Disiplinler
 • Sport, Leisure & Tourism / Spor, Dinlence ve Turizm
 • Strategic, Defence & Security Studies / Stratejik Savunma ve Güvenlik Çalışmaları

Erişim adresine veritabanları linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.