Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Yönerge ve Yönetmelikler


Arama

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Yönergeler
EYS-YNG-039 TNKÜ Kütüphane Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi

Yönerge ve Yönetmelikler


Arama

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Yönergeler
EYS-YNG-039 TNKÜ Kütüphane Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi